Slavonski ručni rad
Vezak vezla Hrvatica mlada...
Tradicijski ručni radovi iz Slavonije.

Liturgijska odjeća

Po narudžbi izrađujemo razne predmete za crkve. Do sada smo izradili i opremili nekoliko crkvi, prvenstveno, s oltarnicima i drugim predmetima. Kontaktirajte nas za više detalja, te zatražite upit za potrebe vaše crkve.

Oltarnik
oltarnik

Ručna izrada liturgijske odjeće i oltarnika.

Oltarnik
Oltarnik slingani na drvenom oltaru

Ručna izrada liturgijske odjeće i oltarnika.

Oltarnik
Oltarnik slingani

Ručna izrada liturgijske odjeće i oltarnika.

Oltarnik
Oltarnik

Ručna izrada liturgijske odjeće i oltarnika.

Oltarnik zlatovez
Oltarnik - zlatovez

Ručna izrada liturgijske odjeće i oltarnika.