Šlingana kecelja

Svatovska kecelja šlingana detalj 2

Šlingana kecelja kao dio narodne nošnje iz raznih dijelova Slavonije.